Stanica za tehnički pregled vozila
Vilima Justa 18, Požega
tel. 211-636, fax. 211-646
stpherz@po.htnet.hr

Autoškola
tel./fax. 292-444
Direktor 292-445
Računovodstvo 319-034
autoskola-herz@po.t-com.hr autoskola-jaguar@email.t-com.hr
Autoškola
Sv. Roka 2, Požega
tel 034/292-444
Početak nastave Požega:
-30.3.2015.-
Početak nastave Pleternica:
::: 18.3.2015. :::
7.9. Radno vrijeme

Radno vrijeme stanice za tehnički pregled radnim danom je od 7:00 - 19:00 h, a subotom od 7:00 - 12:00 h.
Tehnički pregled
Stanica za teh. pregled
V. Justa 18, Požega
tel 034/211-636

Herz d.d. 2005. webmaster. Sva prava pridržana.